MEER DAN PLANTEN NODIG: De dringende noodzaak om bestaande bossen te beschermen, geïnspireerd door het succes van mangroveherstel in Sri Lanka

 

Inleiding:

In de nasleep van de verwoestende tsunami die Sri Lanka in december 2004 trof, startte het land een prijzenswaardige poging om mangrovebossen langs de kust te planten. Mangrovebossen, die bekend staan om hun cruciale rol in het beschermen van de kust en het bevorderen van de biodiversiteit, werden gezien als een natuurlijke oplossing. Maar ondanks de aanvankelijke bedoelingen overleefde slechts 3% van de geplante jonge boompjes. Dit leidde tot een cruciaal besef - het planten van bomen, zelfs in de vorm van mangroves, is niet genoeg. De focus verschoof van louter planten naar actief verzorgen, waardoor een wetenschappelijk gedreven, door de gemeenschap geleid initiatief ontstond om het mangrove-ecosysteem te herstellen en te beschermen.

 

Het Sri Lankaanse initiatief:

De "Mangroven regenereren in Sri Lanka". initiatief, dat in 2015 van start ging, is een baken van succes. Door het creëren van gunstige omstandigheden voor mangroven om te gedijen, is het initiatief getuige geweest van natuurlijke regeneratie, wat heeft geresulteerd in 500 hectare nieuw herstelde mangroven. Met het ambitieuze doel om tegen 2030 10.000 hectare te herstellen, laat dit initiatief zien hoe belangrijk het is om verder te gaan dan planten en te streven naar duurzaam ecologisch herstel.  (Foto UNEP/Todd Brown. VN Wereldherstel vlaggenschip Managrove Regeneratie in Sri Lanka)

Bomen planten:

Voordat we ingaan op de dringende noodzaak om bestaande bossen te beschermen, is het essentieel om het belang van het planten van bomen te erkennen, met name in aangetast land en voor het herstel van specifieke ecosystemen. Het planten van bomen blijft een cruciaal aspect van milieubehoud en draagt bij aan klimaatdoelstellingen en biodiversiteitsdoelen. Het is echter essentieel om te erkennen dat dit alleen geen oplossing biedt voor de bredere uitdagingen van klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en aantasting van ecosystemen.

 

De beperkingen van boomaanplant:

Hoewel het planten van bomen wereldwijd in een stroomversnelling is geraakt, is het cruciaal om de beperkingen ervan te begrijpen. Het redden van het milieu vereist meer dan alleen het planten van nieuwe bomen; het vereist het behoud en de bescherming van bestaande natuurlijke habitats. Het planten van bomen, zelfs op grote schaal, schiet vaak tekort in het leveren van alomvattende resultaten in vergelijking met het beschermen en herstellen van bestaande ecosystemen.

 

De urgentie om de bossen van Bonaire te beschermen:

In onze zoektocht om de klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit en de achteruitgang van ecosystemen aan te pakken, moeten we onze aanpak herzien. Hoewel het planten van bomen een goede zaak is, is het
niet genoeg. Wat cruciaal is, is dat we ons richten op het beschermen van de bestaande natuurlijke schatten op Bonaire, met name het tropisch droogbos en de mangrovebossen. Deze ecosystemen zijn essentieel. Ze slaan veel koolstof op, bieden een thuis aan diverse planten en dieren en ondersteunen onze gemeenschappen en culturen.
Bonaire, met zijn unieke tropische droge bossen en mangrovebossen, wordt geconfronteerd met zijn deel van de milieu-uitdagingen. Deze ecosystemen zijn van vitaal belang voor het beperken van klimaatverandering en het ondersteunen van een verscheidenheid aan leven, van zeedieren in de mangroven tot endemische planten en dieren in de tropische droge bossen. 

 

Conclusie:

In de race tegen de klok om een duurzame toekomst veilig te stellen, is het duidelijk dat het planten van bomen alleen niet voldoende is. Om echt een verschil te maken, moeten we prioriteit geven aan het beschermen van deze specifieke ecosystemen op Bonaire. Het gaat niet alleen om het planten van nieuwe bomen; het gaat om het waarborgen van het voortbestaan van deze natuurlijke wonderen. Laten we ons laten inspireren door succesvolle initiatieven zoals "Regenerating Mangroves in Sri Lanka" en van Bonaire een lichtend voorbeeld maken van strategische inspanningen voor natuurbehoud. Door ons te richten op het behoud van de tropische droge bossen en mangrovebossen, helpen we niet alleen klimaatverandering tegen te gaan, maar behouden we ook de rijke biodiversiteit en het culturele erfgoed dat Bonaire uniek maakt.

HELP ONS PLANTAGE BOLIVIA TE REDDEN VAN DE ONDERGANG!

 

 

 

nl_NLDutch