BEHOUD VAN BIODIVERSITEIT: een vitale weg naar duurzaamheid

 

De zesde massa-extinctie: De ongekende crisis van de mensheid

In de afgelopen decennia heeft de versnelling van het verlies van soorten en habitats een ongekend niveau bereikt, wat wetenschappers bestempelen als de zesde massa-extinctie. Deze verontrustende trend wordt voornamelijk toegeschreven aan menselijke activiteiten, die binnen enkele tientallen jaren driekwart van de soorten die we kennen zullen uitroeien. 69% van de wilde dieren op aarde is in de afgelopen 50 jaar verdwenen. Hoewel wetenschappers blijven discussiëren over de classificatie van deze gebeurtenis, blijft de onbetwistbare realiteit bestaan: De aarde wordt geconfronteerd met een diepe crisis van biodiversiteitsverlies, verergerd door klimaatverandering en milieuvervuiling.


De perceptuele uitdaging: de schaal van de achteruitgang van soorten begrijpen

De omvang van de achteruitgang van deze soort is vaak niet direct waarneembaar, maar strekt zich uit over enorme afstanden in ruimte en tijd. Bijgevolg blijft de ernst van deze ecologische uitdagingen vaak verborgen achter abstracte gegevens en onderzoeksresultaten. Helaas kunnen beleidsmakers ervoor kiezen om deze ongemakkelijke waarheid over het hoofd te zien als deze in strijd is met hun politieke agenda.


Weerstand tegen alarm: De uitdaging van het erkennen van een crisis

Ondanks het feit dat wetenschappers voortdurend de aandacht vestigen op alarmerende bevindingen, stuiten ze vaak op weerstand. Ze worden vermaand om geen paniek te zaaien met hun zogenaamde 'alarmistische rapporten', waarin de ernst van de situatie wordt gebagatelliseerd. Dergelijke verwerpingen zorgen er alleen maar voor dat er niets wordt gedaan aan de dreigende ecologische catastrofe. Tot nu toe slaagt de wereld er niet in om een catastrofale ineenstorting van de biodiversiteit aan te pakken. Met andere woorden, de mensheid is bezig met een ecologisch Ponzi plan waarbij de maatschappij de natuur en toekomstige generaties berooft om te betalen voor het stimuleren van inkomens op de korte termijn.


De heersende mentaliteit en de aanpak van Bonaire

De manier waarop Bonaire de biodiversiteits- en klimaatcrisis benadert, is helaas geen uitzondering op de heersende denkwijze die groei en kortetermijnwinst prioriteit geeft, een houding die wordt gedeeld door de meerderheid van de politieke leiders over de hele wereld.

Krantenkoppen in de lokale pers juichen het toenemende aantal vliegtuigen en toeristen toe die het eiland bezoeken, met naar schatting 400.000 cruisepassagiers in 2024 (*). Te midden van deze drang naar groei wordt er echter weinig rekening gehouden met de ecologische capaciteit van het eiland, waardoor de duurzaamheid van het ecosysteem van het eiland op de lange termijn wordt genegeerd.


Vernietiging van habitats: Een belangrijke oorzaak van uitsterven

Aan de basis van de zesde massale uitsterving ligt de vernietiging van habitats, aangedreven door de exponentiële groei van de menselijke bevolking en onze onverzadigbare consumptie van hulpbronnen. Deze onophoudelijke expansie oefent een immense druk uit op ecosystemen over de hele wereld, waardoor talloze soorten op de rand van uitsterven staan. Talloze studies documenteren nu hoe natuurlijke geluidslandschappen veranderen, verstoord worden en stil worden. Geluiden van de natuurlijke wereld vallen snel stil en zullen 'akoestische fossielen' worden als er niet snel actie wordt ondernomen om de vernietiging van het milieu een halt toe te roepen.


Crisis in biodiversiteit: Een race tegen onomkeerbaar verlies

Het verlies aan biologische diversiteit zou uiteindelijk wel eens de meest ingrijpende wereldwijde milieuverandering kunnen worden waarmee onze soort te maken zal krijgen, aangezien alle taxa die van de aarde verdwijnen voor altijd verdwenen zullen zijn. Het verlies aan biodiversiteit is zowel een oorzaak als een gevolg van wereldwijde milieuveranderingen. Ondanks het cruciale belang ervan, heeft de biodiversiteitscrisis ontstellend weinig aandacht gekregen in vergelijking met klimaatverandering. Het stoppen van het verlies aan biodiversiteit staat bij geen enkel land bovenaan de prioriteitenlijst. Bijgevolg werd geen enkele van de Aichi biodiversiteitsdoelen voor 2020, vastgesteld tijdens de bijeenkomst van het Verdrag inzake biologische diversiteit in 2010, gehaald. In december 2022 bereikten regeringen wereldwijd echter overeenstemming over nieuwe doelen om wereldwijde actie tot 2030 te leiden, met als doel het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen en terug te draaien. Dit omvat doelstellingen zoals het beschermen van 30% van de planeet en het herstellen van 30% van aangetaste ecosystemen tegen 2030.


De rol van Duurzame Ontwikkelingsdoelen

De meeste natuurgerelateerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties staan ook op het punt om te mislukken, grotendeels omdat de meeste SDG's hun onderlinge afhankelijkheid niet voldoende hebben opgenomen. Recente studies over de interacties tussen de SDG's wijzen het behoud van biodiversiteit aan als een van de krachtigste hefbomen om duurzaamheid te bereiken. Vooruitgang op het gebied van de op biodiversiteit gerichte SDG's 14 (leven onder water) en 15 (leven op het land) draagt in de meeste gevallen bij aan de verwezenlijking van meerdere andere doelen.

Behoud van biodiversiteit: Een vitaal pad naar duurzame ontwikkeling

De omvang van de uitstervingscrisis en de gevolgen ervan voor het verlies aan biodiversiteit, ecosysteemdiensten en menselijk welzijn worden door de meeste mensen nog steeds tamelijk genegeerd. Er is nog tijd, maar de tijd is bijna om. Duurzame ontwikkeling hangt in cruciale mate af van de natuur en in het bijzonder van haar biologische diversiteit. Het verlies aan biodiversiteit is onomkeerbaar op een tijdschaal die relevant is voor de mensheid. Ecosystemen kunnen standhouden en evolueren gedurende miljoenen jaren om een nieuw evenwicht te vinden. Maar wij mensen kunnen het ons niet veroorloven. Wij zijn afhankelijk van ecosystemen, terwijl zij niet afhankelijk zijn van ons. Wat op het spel staat, is het lot van de mensheid en de meeste levende soorten. Het is essentieel voor toekomstige generaties om een wereld te erven waar de natuur floreert en waar mensen harmonieus samenleven met de natuurlijke omgeving.

We hebben nog zes jaar om de SDG's te halen. Laten we de dringend noodzakelijke acties ondernemen om de koers te corrigeren en de implementatie van de SDG's te versnellen. Een duurzame toekomst is alleen mogelijk met een gezonde natuur als kern.

HELP ONS PLANTAGE BOLIVIA TE REDDEN VAN DE ONDERGANG!

Opmerking: * met nog steeds een magere toeristenbelasting van $2,00 (hoofdbelasting), plannen om deze te verhogen naar $10,00 zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld in december 2023 (Z/23/009821).

Referenties

Gepubliceerd in de Bonaire Reporter nummer 11, 2024 pagina 6

    nl_NLDutch