CRUISING TO DESTRUCTION: door een marktgedreven ethiek te omarmen die winst op de korte termijn maximaliseert boven stabiliteit van het milieu op de lange termijn.

 

Inleiding

De internationale scheepvaart is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld en heeft een negatieve invloed op zowel de water- als luchtkwaliteit door het vrijkomen van fijnstof, zwavel en stikstofoxiden. Hoewel cruiseschepen slechts 1% van de totale scheepvaart uitmaken, is de bijdrage ervan aan de totale afvalproductie onthutsend: deze wordt geschat op 25%. De verontreinigende stoffen die door deze schepen worden uitgestoten, omvatten luchtverontreinigende stoffen en verschillende vormen van waterverontreiniging, zoals ballastwater, grijs water (bijv. van douches en wassen), zwart water (bijv. van toiletten), gevaarlijk afval en vast afval. Deze praktijken, zoals het uitstoten van polluenten en verschillende vormen van watervervuiling door cruiseschepen, gaan vaak gepaard met greenwashing, waardoor de ware omvang van hun milieu-impact wordt verdoezeld.


De ecologische voetafdruk van passagiers

Naast de schepen zelf hebben de passagiers een grote impact op het milieu wanneer ze ontschepen op eilanden, waardoor ze een enorme druk uitoefenen op de lokale ecosystemen. Door de tijdsdruk opgelegd door cruiseoperators en de focus op winst, geven excursies aan wal zelden prioriteit aan duurzaam ecotoerisme, dat de nadruk legt op onderwijs, behoud en milieubewustzijn. In plaats daarvan is voor meer dan 80% van de excursies secundair vervoer nodig, waarbij meestal fossiele brandstoffen worden uitgestoten door touringcars, minibussen, safari's met vierwielaandrijving en terreinwagens, die allemaal een blijvende impact hebben op het kwetsbare lokale ecosysteem.


De uitbreiding van massatoerisme

De cruise-industrie is het toonbeeld van massatoerisme. Naar verwachting zal de wereldwijde cruisecapaciteit in 2028 met 19% zijn toegenomen. Hoewel deze stijging onvermijdelijk lijkt, is er hoop dat bestemmingen zoals Bonaire prioriteit zullen geven aan milieuduurzaamheid boven het accommoderen van verdere groei in cruisetoerisme. Deze reusachtige schepen hebben het vaak gemunt op de meest ongerepte omgevingen ter wereld. 70% van de cruisehavens liggen in hotspots voor biodiversiteit zoals Bonaire. In plaats van een symbiotische relatie met deze eilanden aan te gaan, exploiteren cruiseschepen ze vaak als niet-hernieuwbare hulpbronnen, waarbij ze de gewenste goederen onttrekken en weinig meer dan afval achterlaten.


De situatie van de koraalriffen op Bonaire

Koraalriffen zijn van vitaal belang voor de economie van Bonaire, maar ze worden geconfronteerd met voortdurende uitdagingen door meerdere lokale stressfactoren, zoals cruisetoerisme. Een onderzoek uit 2019, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, benadrukte de dringende noodzaak om deze kostbare ecosystemen in de komende tien jaar te beschermen om het tij te keren. Er zijn al vijf jaar verstreken sinds de studie, waardoor we halverwege dit cruciale decennium voor actie zijn. Concrete stappen om lokale stressfactoren te minimaliseren en de veerkracht van de ecosystemen te versterken, blijven echter uit. Zonder actieve interventie om de lokale stressfactoren te minimaliseren, zullen ze in de nabije toekomst verdwijnen.


Beoordeling van koraalriffen

De bevindingen van het onderzoek schetsen een somber beeld van de afnemende koraalbedekking langs de hele kustlijn van Bonaire. Ondiepe wateren, op dieptes tussen 5 en 7 meter, vertonen een schamele 6% dekking van levend koraal, terwijl diepere gebieden rond de 10 meter het slechts iets beter doen met een dekking van 19% - de primaire habitat voor koraalsoorten. Het is alarmerend dat het ooit zo bloeiende Karpata rif getuige is geweest van een snelle achteruitgang. De huidige koraalbedekking is gekelderd van een robuuste 70% vier decennia geleden tot 40%.


Dringende oproep tot actie

Sinds het onderzoek van 2019 is de gezondheid van de koraalriffen verder verslechterd. Bestaande koraalkolonies hebben nog steeds te lijden onder matige tot slechte gezondheidstoestand, verergerd door aanhoudende gevallen van bleaching. Daarnaast heeft de opkomst van Stony Coral Tissue Loss Disease (SCLD), die begin 2023 voor het eerst werd bevestigd op Bonaire, de uitdagingen voor de koraalriffen verergerd. Het voortduren van deze problemen onderstreept de voortdurende kwetsbaarheid van de koraalriffen van Bonaire. Als gevolg hiervan is de procentuele bedekking van het koraal mogelijk afgenomen sinds de beoordeling in 2019. Bovendien is de toestroom van cruiseschepen een belangrijke stressfactor voor deze toch al kwetsbare ecosystemen. Bonaire is een van de hotspots van biodiversiteit in de wereld en door zijn ecologische rijkdom is het een ideaal doel voor cruisetoerisme. Echter, in plaats van deze eilanden te koesteren, exploiteren cruise operators ze voor winst en laten een spoor van vervuiling en vernietiging achter.


Conclusie: Een duurzame koers uitzetten

Het is cruciaal om de verwoestende impact van cruisetoerisme op de koraalriffen en ecosystemen van Bonaire onder ogen te zien. Terwijl we door de tijd navigeren, moeten we nadenken: Zijn we goede voorouders? Zijn de keuzes die we vandaag maken gunstig voor onze kinderen, de kinderen van onze kinderen en de kinderen van onze kinderen? Om deze natuurlijke schatten van onschatbare waarde veilig te stellen voor toekomstige generaties, moeten we pleiten voor strengere regels voor cruisetoerisme. Dit kan inhouden het heffen van hogere entreegelden voor dagtoerisme, het beperken van het aantal en de grootte van cruiseschepen die de havens van Bonaire aandoen en het verantwoordelijk houden van cruise operators voor hun ecologische voetafdruk. Daarnaast is een holistische aanpak essentieel om lokale stressoren zoals erosie, sedimentatie, eutrofiëring en afval aan te pakken. Dit houdt ook in dat zaken als kustontwikkeling, ongecontroleerde begrazing door loslopende geiten en illegale mijnbouwactiviteiten moeten worden aangepakt. Alleen door gezamenlijke inspanningen om alle factoren die bijdragen aan de achteruitgang van het milieu te beperken, kunnen we deze natuurlijke schatten van onschatbare waarde voor toekomstige generaties veiligstellen.

HELP ONS PLANTAGE BOLIVIA TE REDDEN VAN DE ONDERGANG!

Gepubliceerd in De Bonaire Reporter nummer 8, 2024 pagina 5

Referenties:

  • Achteruitgang koraalriffen Caribisch Nederland: oorzaken en mogelijke oplossingen voor koraalherstel, WUR, 2019, C061/19

https://research.wur.nl/en/projects/kd-2019-034koraalherstelplan-caribisch-nederland-bo-43-02104-015

  • 40 jaar verandering op de koraalriffen van Curaçao en Bonaire, Bakker de, D.M. WUR 2019

https://edepot.wur.nl/468014

  • Milieueffecten van cruiseschepen op eilandstaten

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10402659.2017.1344580

  • Milieuvriendelijk duurzaam cruisetoerisme: Een realiteitscheck

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X02000088

  • Staat van de cruisesector, 2023

https://cruising.org/-/media/clia-media/research/2023/2023-clia-state-of-the-cruise-industry-report_low-res.ashx

  • S. Environmental Protection Agency (EPA), Cruise Ship Discharge Assessment Report (Evaluatieverslag lozingen cruiseschepen).

nl_NLDutch