DE KRACHT VAN BIODIVERSITEIT

 

Biodiversiteit een belangrijke speler in de aanpak van klimaatverandering

Terwijl klimaatverandering de afgelopen tien jaar een prominente plaats heeft ingenomen in politieke discussies, heeft biodiversiteit niet dezelfde aandacht gekregen. Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat de gevolgen van klimaatverandering (*), zoals overstromingen, droogtes en bosbranden, beter zichtbaar zijn, terwijl het verlies aan biodiversiteit minder snel opvalt.

Wat staat er precies op het spel als we er niet in slagen de biodiversiteit van onze planeet te beschermen? Biodiversiteit omvat alle soorten planten, dieren en micro-organismen, maar ook de enorme genetische variatie binnen die soorten en de verscheidenheid aan ecosystemen waarin ze voorkomen, en de interacties daartussen. Hoe diverser een ecosysteem, hoe beter het is uitgerust om schokken te weerstaan en leven te ondersteunen. De biodiversiteit in een ecosysteem werkt als een buffer tegen bijvoorbeeld steeds zwaardere weersomstandigheden zoals extreme droogte of enorme regenbuien.

 

Verlies van biodiversiteit betekent dus niet alleen het verdwijnen van dier- en plantensoorten, maar brengt ook de voedselvoorziening, gezondheid en veiligheid van de mensheid in gevaar. Terwijl mensen vaak de ernst van de situatie inzien wanneer bijen worden bedreigd, blijft het verlies aan biodiversiteit vaak onopgemerkt totdat het een kritiek punt bereikt. Helaas is het tegen de tijd dat we het verlies beginnen te zien vaak al te laat om effectieve actie te ondernemen.

 

Ondanks de goedkeuring van de '30 tegen 30'-doelstelling op de Biodiversiteitstop in Montreal in december 2022, die tot doel had om tegen 2030 30% van de biodiversiteit op aarde te beschermen, is er sinds de top weinig vervolgactie ondernomen. Dit is zorgwekkend gezien de cruciale rol die biodiversiteit speelt in de strijd tegen klimaatverandering en suggereert dat de kwestie van biodiversiteitsbescherming mogelijk niet de aandacht krijgt die het nodig heeft om deze urgente mondiale uitdaging te helpen aanpakken.

 

De belangrijkste oorzaak van het verlies aan biodiversiteit blijft het gebruik van land door de mens, maar klimaatverandering speelt een steeds grotere rol in de achteruitgang van de biodiversiteit. De vernietiging van ecosystemen ondermijnt het vermogen van de natuur om zich te beschermen tegen extreme weersomstandigheden, waardoor de klimaatverandering versnelt en de kwetsbaarheid daarvoor toeneemt.

 

Daarom is het essentieel om beide crises samen aan te pakken en maatregelen te overwegen die zowel het klimaat als de biodiversiteit ten goede komen. Economische ontwikkeling, behoud van biodiversiteit en landschapsherstel kunnen hand in hand gaan. We moeten klimaat en biodiversiteit samen bekijken en er altijd rekening mee houden bij beslissingen over landgebruik.

 

Eén manier om biodiversiteit te bevorderen is het erkennen van de rechten van de natuur. De natuur moet worden gezien als een gebied met een onafhankelijk bestaansrecht, ongeacht de betekenis ervan voor de mens. We moeten de natuur aan tafel laten zitten en haar belangen laten behartigen, waarbij we ervoor moeten zorgen dat natuurlijke cycli worden gerespecteerd. Dit zou betekenen dat het gebruik van natuurlijke hulpbronnen kan worden bepaald met behoud van biodiversiteit.

 

Bonaire herbergt bomen, zoals de Wayaka's op Plantage Bolivia, die al honderden jaren staan - sommige al meer dan 700 jaar. Natuurlijk hebben ze bestaansrecht. Ze zijn al langer een integraal onderdeel van het ecosysteem van Bonaire dan de oudste Boneriaanse families. Als zodanig is het cruciaal dat we de rechten van deze bomen en andere elementen van de natuur om te bestaan erkennen en respecteren, onafhankelijk van hun waarde voor de mens. Bovendien is het onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ze worden beschermd en bewaard voor toekomstige generaties.

 

Tot slot kan het belang van biodiversiteit in de strijd tegen klimaatverandering niet worden onderschat. We moeten beide crises samen aanpakken en maatregelen overwegen die zowel het klimaat als de biodiversiteit ten goede komen. We moeten de rechten van de natuur erkennen en ervoor zorgen dat natuurlijke cycli worden gerespecteerd. Laten we ons ethisch gedragen en het juiste doen, zelfs als we het verkeerde doen legaal is.

(*) Klimaateffect Atlas BES

Laten we vechten voor wettelijke rechten voor Plantation Bolivia.

HELP ONS PLANTAGE BOLIVIA TE REDDEN VAN DE ONDERGANG!

 

 

 

nl_NLDutch