EEN NIEUW ZONEPLAN: HEEFT BREEMHAAR DE LEIDING?

Medewerkers van Rho consultancy (Rho) uit Rotterdam hebben onlangs in opdracht van het OLB gewerkt aan een nieuwe versie van het Zoneplan Bonaire. De vorige versie dateert uit 2010. Het is dus tijd om een nieuwe versie te ontwikkelen.

Onlangs konden we het concept van het nieuwe zoneplan bekijken (zie figuur 1 voor een overzichtskaart). Voor de heel Bonaire, deze kaart (22 maart 2022) toont in groot detail welk gebied welke bestemming heeft en/of zal krijgen en geeft inzicht tot op het niveau van elke individueel perceel. Je tuin is er dus ook zichtbaar op.

Er is echter één opvallende uitzondering: de hele plantage in Bolivia is wit. Bijna drieduizend hectare zijn WIT. Je zou nog kunnen denken dat Rho een fout heeft gemaakt, maar dat is niet het geval. Rho heeft van het bestuurscollege de opdracht gekregen om de planning voor Bolivia over te laten aan de Breemharen en hun adviseurs van de kantoren van Stedelijke Planning uit Amsterdam en Metafoor uit Almere.

Zelfs natuurbeschermingsorganisaties als Stinapa, Echo, Wildconscience, BonBèrdè en DCNA mochten zich niet bemoeien met de planning voor Bolivia. In sessies ter voorbereiding van het nieuwe plan werden ze niet in staat om hun mening te geven over plantage Bolivia. Ze kunnen Breemhaar dus niet in de weg staan, dacht het bestuurscollege.

Begin april zagen we wat de Boliviaanse plantage verliet WIT in de plankaart betekent in het Woningbouwonderzoek Bonaire plantage Bolivia, dat het Stedelijke Planbureau in opdracht van Breemhaar heeft geschreven. De kaart in dat document (zie figuur 2) kan binnenkort één op één worden ingevoegd in het nieuwe Zoneplan Bonair. 

 

Dit geeft Breemhaar inspraak in wat er de komende jaren gaat gebeuren met de Bolivia plantage, 10% van Bonaire's grondgebied. Tenzij de Eilandsraad daar een stokje voor steekt. Laten we hopen dat de leden van de Eilandsraad de principes van 'Bonaire Blue Destination' (duurzaamontwikkeling met behoud van natuur en cultuur) serieus te nemen en hebben die 'stop' al ingevoerd.

Als je de 900 hectare onontwikkelbaar kustgebied van Bolivia niet meerekent, blijft er ongeveer 1900 hectare over voor ontwikkeling. Breemhaar wil meer dan de helft hiervan ontwikkelen en er 1900 woningen laten bouwen, zodat er een woonkern ontstaat die drie keer zo groot is als Sabadeco. Dat heeft niets met natuur te maken behoudmaar alles wat met de natuur te maken heeft vernietiging. Dit is duidelijk zichtbaar op de kaart. Het grootste droge tropische woud van de Antilliaanse eilanden wordt opgeofferd aan de hebzucht van een lid van de Quote 500 elite. Een luidruchtige opschepper die alleen geïnteresseerd is in zichzelf en geld en die twee jaar geleden zei 100 miljoen te willen verdienen aan de ontwikkeling van Bolivia. En dat tegen de achtergrond van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek in hetzelfde ontwerpplan, waaruit duidelijk blijkt dat alle toekomstige 28.000 inwoners van Bonaire tot 2050 in een huis kunnen wonen zonder dat er ook maar één huis in Bolivia wordt gebouwd! Breemhaar is na geld, veel geld ten koste van de natuur en de bewoners van Bonaire.

Nederlands

Voorontwerp ROB2022

HELP ONS PLANTAGE BOLIVIA TE REDDEN VAN DE ONDERGANG!

 

 

 

nl_NLDutch