Is het legaal nog steeds mogelijk om naar Plantation Bolivia te gaan? JA!

Waarom? Omdat er recht van overpad is (een erfdienstbaarheid).

 Bijvoorbeeld:

  • Het is nog steeds mogelijk om Plantation Bolivia binnen te gaan aan de Lagun-kant en te wandelen, fietsen of rijden door Plantation Bolivia om te vertrekken aan de Arawak-kant en vice versa;
  • Het is nog steeds mogelijk om Plantation Bolivia binnen te gaan (op welke locatie dan ook) en naar de oostkust te gaan om bijvoorbeeld te vissen, duiken, wandelen, fietsen of kamperen;
  • om Plantage Bolivia binnen te gaan (op elke locatie) om Vuurtoren Spelonk te bezoeken is nog steeds mogelijk.

 

Wat is recht van overpad?

Het recht van overpad is een recht om door andermans eigendom te gaan of te komen, in dit geval Plantation Bolivia. Het recht van overpad is een erfdienstbaarheid. Dit betekent dat het een last is waarmee een perceel grond (het dienende eigendom) ten behoeve van een ander perceel grond (het heersende eigendom) wordt belast. De eigenaar van het dienende eigendom (Plantation Bolivia) moet het gebruik van zijn perceel/sporen door het heersende eigendom (openbare percelen) gedogen.

Omdat het recht op een perceel rust (en dus eigendomsrechtelijk is), is het recht vervolgtte bestaan wanneer iemand anders eigenaar wordt van dat stuk land.

 

Hoe ontstaat een recht van overpad?

Er ontstaat een recht van overpad door de vestiging van dit recht in een notariële akte of door recept (in het geval van Plantation Bolivia).


1. Oprichting
Bij vestiging hebben de perceeleigenaren afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het gebruik van een spoor/weg. Deze afspraken leggen ze vast in een akte van vestiging bij een notaris. De erfdienstbaarheid wordt uiteindelijk gevestigd bij inschrijving van deze akte in de openbare registers.


2. Voorschrift
Een recht van overpad kan ook ontstaan door verjaring, er zijn twee vormen van verjaring, verwerven(a) of bevrijdend(b) verjaring.

a. Voorschrift verkrijgen ("verkrijgende verjaring")
Als de erfdienstbaarheid meer dan tien jaar ononderbroken en te goeder trouw in bezit is geweest, wordt dit verkrijgende verjaring genoemd.

Goede trouw betekent dat de bezitter dacht en mocht denken dat hij bevoegd was om de sporen/wegen te gebruiken. Verjaring is niet gebruikelijk. Er is geen sprake van goede trouw als door het raadplegen van de openbare registers kan worden vastgesteld dat er geen recht van overpad is.
In veel gevallen is er alleen sprake van goede trouw als er gebreken zijn aan een gevestigd recht van overpad. Bijvoorbeeld omdat het is gevestigd door een onbevoegd persoon.

 

b. Bevrijdende verjaring wat het geval is voor Plantation Bolivia.
Er is sprake van bevrijdende verjaring als de erfdienstbaarheid al meer dan twintig jaar ononderbroken in bezit is. Plantage Bolivia wordt al vele generaties gebruikt door de bevolking van Bonaire.

Of er sprake is van een recht van overpad dat door verjaring is ontstaan, moet worden beoordeeld in hoeverre er sprake is van "bezit van een recht van overpad". In de jurisprudentie is bepaald dat het bezit of gebruik moet hebben plaatsgevonden op een manier die "de pretentie van eigendom van de paden/wegen" wekt.

De bevolking van Bonaire heeft altijd gehandeld alsof Plantage Bolivia een openbaar gebied was, eigendom van ons allemaal, onderdeel van het culturele en natuurlijke erfgoed van de bevolking van Bonaire. Ze hebben er nooit aan getwijfeld dat ze geen vrije toegang zouden krijgen.


Conclusie:

Het is nog steeds mogelijk om Plantation Bolivia binnen te gaan, omdat al vele generaties (meer dan 20 jaar) gebruik hebben gemaakt van de paden/wegen op Plantation. Bijvoorbeeld om te gaan vissen aan de oostkust of om door Plantation Bolivia te reizen om van het noorden naar het zuiden te gaan en vice versa.


Bron:

Burgerlijk Wetboek BES:
Boek 3, artikelen: 1, 80 lid 3, 99 lid 1, 105, 306
Boek 5, artikelen: 72, 73

nl_NLDutch