BR(E)AKING NIEUWS!

 

Vorige week gaf Bonaire Properties hun Initieel memorandum (Startnotitie). voor een zoneverandering van Plantation Bolivia.

Deze week heeft het Nederlandse parlement een Beweging (Motie) om de plannen voor Plantation Bolivia af te remmen.


Wat is een initiële notitie?

De startnotitie is de eerste stap op weg naar een milieueffectrapportage (m.e.r.: een essentieel natuuronderzoek voor een zoneverandering). Het doel van een startnotitie is om de achtergronden, uitgangspunten en onderzoeksmethoden van het project op een rij te zetten en te beschrijven welke zaken in het MER onderzocht moeten worden. Daarnaast definieert de startnotitie een aantal alternatieven. Tot slot wordt aangegeven op welke (milieu)effecten de alternatieven worden onderzocht. Kortom, de startnotitie beschrijft de kaders voor het MER.

De startnotitie en de m.e.r. worden opgesteld door de ontwikkelaar, dus het is erg belangrijk om de startnotitie zorgvuldig te lezen en je mening in te dienen.

Tot 25thvan november 2022 kan iedereen een zienswijze over de startnotitie naar het bestuurscollege van Bonaire (BC) sturen. In de zienswijze moet worden beschreven welke extra onderwerpen in het MER aan de orde moeten komen en tot in detail moeten worden onderzocht.

Dit zal de milieueffectrapportage verbeteren en helpen om de prachtige natuur van Plantation Bolivia te behouden.

HELP ONS PLANTAGE BOLIVIA TE REDDEN VAN DE ONDERGANG!

 

 

 

nl_NLDutch