NIEMAND OP BONAIRE HEEFT BREEMHAAR GEVRAAGD OM PLANTAGE BOLIVIA TE VERNIETIGEN EN DAAR 1.900 HUIZEN TE BOUWEN

Kolonialisme in een nieuw jasje

Kolonialisme is het verschijnsel dat landen (meestal van West-Europese oorsprong) overzeese gebieden en de bevolking in die gebieden domineren uit economische, strategische en/of politieke overwegingen met de bedoeling geld te verdienen en/of belangen te beschermen. Van de 17e tot ver in de 20e eeuw bezat Nederland grote overzeese gebieden: Nederlands-Indië, Suriname en de kolonie Curaçao. Nederland creëerde de voorwaarden, de handel waarmee veel geld werd verdiend werd overgelaten aan bedrijven en/of particulieren die op grote schaal gebruik maakten van tot slaaf gemaakte Afrikanen. Nederland dankt zijn huidige rijkdom grotendeels aan zijn koloniale verleden.

Laten we tegen deze achtergrond eens kijken naar de situatie rond Plantage Bolivia op Bonaire. Het gebied ligt in het noordoosten van het eiland, is ongeveer 3.000 hectare groot, vormt 10% van het eiland, met een kustlijn van 15 km grenzend aan momenteel onaangetast koraalrif. De zonering van het gebied is 'open landschap', om het open landschap en de natuurlijke waarden te behouden voor nu en toekomstige generaties. Er mag dus niet gebouwd worden.

De plantage werd eind 2019 voor 12 miljoen dollar gekocht door de Nederlandse Quote 500-miljonair Breemhaar. Al snel blijkt dat Breemhaar eigenlijk niet weet wat hij heeft gekocht. In een interview met De Telegraaf begin 2020 noemt hij zijn aankoop 'een verwoest gebied'. Hij weet niet dat hij eigenaar is van het grootste droge tropische bos van de Antilliaanse eilanden, dat onder andere door Wageningen Universiteit wordt beoordeeld als een ecologisch waardevol gebied met een uniek landschap. Hij weet niet wat hij heeft gekocht, maar hij weet wel wat Hij wil er veel geld mee verdienen door het gebied te 'ontwikkelen'. Een eufemisme voor vegetatie rooien en bouwen. Hij wil minstens 100 miljoen winst maken, vertrouwt hij iemand toe. Dat blijkt ook als hij een bod van 24 miljoen van een Amerikaan, die het natuurlijk wil laten, afslaat.

Breemhaar slaagt erin de politiek verantwoordelijke commissaris te overtuigen van zijn bedoelingen. Hij doet dit door een plan te presenteren waarvan hij weet dat het goed ontvangen zal worden. Met sociale woningbouw, natuurontwikkeling, fietspaden, vegetatieherstel en agrarische activiteiten. Het plan staat echter vol onnauwkeurigheden en bevat ook onwaarheden. Een voorbeeld is zijn bewering dat hij op 10% van het gebied zal bouwen en dat 90% een natuurgebied zal blijven. De commissarissen geven toe en de luitenant-gouverneur ondertekent zelfs een intentieverklaring met Breemhaar in februari 2022. Twee jaar eerder verklaarde dezelfde gouverneur in een interview met Trouw dat hij zich zorgen maakt over de balans tussen economie en natuur op het eiland en noemde daarbij expliciet 'ontwikkelaars die plannen maken om te bouwen op open gebieden'. Waarom is de luitenant-gouverneur van mening veranderd? Nou, wie het weet mag het zeggen.

Wat Breemhaar echt wil, zal in april 2022 duidelijk worden. We hebben de hand weten te leggen op een woningbouwonderzoek dat in september 2021 namens hem is gerapporteerd en dat geheim is gehouden. Daarin staat dat hij 700 hectare van de 1.900 hectare die ontwikkeld kan worden (bijna 37%!) wil ontwikkelen door 1.900 woningen in het midden- en hoge prijssegment te bouwen. Daarnaast blijkt dat de ecologische hoofdstructuur (corridor) van het eiland vernietigd gaat worden en dat hij huizen wil bouwen boven de grotten van Spelonk en Roshikiri waarin tekeningen van de eerste bewoners van het eiland bewaard zijn gebleven. Sociale woningbouw is verdwenen en over natuurherstel en -behoud wordt met geen woord gerept.

Niemand op het eiland heeft Breemhaar gevraagd om Plantage Bolivia te vernietigen en er 1.900 huizen te bouwen. De ontwikkeling van het gebied is ook niet nodig, volgens het (concept) Ruimtelijk Ontwikkelingsplan. Er zijn voldoende locaties op het eiland die geschikt zijn voor nieuwe woningen om in de woningbehoefte te voorzien, rekening houdend met de bevolkingsgroei tot 2050. En toch gaat Breemhaar door met zijn plannen en manipuleert hij het bestuur en de eilandsraadsleden in de richting van zijn plannen voor een bestemmingswijziging met glimmende folders, gladde praatjes, uit Nederland ingevlogen stedenbouwkundigen (en misschien ook een paar zilverlingen).

Breemhaar koopt bijna 3.000 hectare 'open landschap' op een eiland 8.000 kilometer van zijn West-Europese woonplaats voor een appel en een ei. Hij ziet zijn kans schoon om veel geld te verdienen door de grootste droge tropische op de Antilliaanse eilanden te vernietigen, bijna 2.000 huizen te bouwen waar niemand om gevraagd heeft en die gekocht zullen worden door rijke Amerikanen en Europeanen omdat ze te duur zijn voor de gemiddelde Bonairiaan. Als dat geen neokolonialisme is?

Natuur is de enige 'rijkdom' die Bonaire heeft, de basis van de toeristische economie en onderscheidt Bonaire van andere eilanden. Kortom, zonder natuur geen toeristen, geen inkomsten voor nu en toekomstige generaties. Kunnen we voorkomen dat Bonaire in de toekomst gekoloniseerd wordt? Natuurlijk! Allereerst is het aan de commissarissen van het eiland en de leden van de Eilandsraad. Zij kunnen blok de verandering van zone naar huisvesting door niet mee te werken. Hopelijk zijn ze zich ervan bewust dat er begin volgend jaar verkiezingen zijn en dat Bolivia een heel belangrijke rol zou kunnen spelen. Maar het parlement in Den Haag heeft ook de mogelijkheid om de natuur op Plantage Bolivia te beschermen en de plannen van Breemhaar tegen te houden. Natuur en milieu vertegenwoordigen een bovenlokaal belang en dat maakt, naast de verplichtingen uit diverse verdragen, de Europese Nederlandse overheid verantwoordelijk voor de bescherming ervan. Kortom, verantwoordelijk dat er voldoende natuur- en recreatieruimte is in overeenstemming met de toekomstige bevolkingsomvang.

De belangrijkste vraag die we onszelf moeten stellen is: zijn we goede voorouders? Hoe willen we dat toekomstige generaties op ons terugkijken?

Nederlands

Woningmarktonderzoek Breemhaar september 2021

HELP ONS PLANTAGE BOLIVIA TE REDDEN VAN DE ONDERGANG!

 

 

 

nl_NLDutch