OCEAN OF LIFE: De cruciale rol van mariene biodiversiteit

 

Inleiding: Oceanische dominantie van de aarde

We noemen onze planeet 'Aarde', maar 71% van het oppervlak is bedekt met oceanen. [*] De oceaan is een van de belangrijkste reservoirs van de biodiversiteit op aarde en beslaat meer dan 95% van de leefruimte op aarde. De oceaan bevat ongeveer 250.000 bekende soorten, maar er moeten er nog veel meer ontdekt worden - minstens tweederde van alle mariene soorten ter wereld is nog niet geïdentificeerd.

 De oceaan als grootste bioom

Met een gemiddelde diepte van 3800 meter en 50% van het oppervlak onder de 3000 meter is de oceaan het grootste biotoop op aarde. Het omvat ongeveer 1 miljard kubieke kilometer diep water en 326 miljoen vierkante kilometer diepe zeebodem. De diepzee, die begint op 200 meter diepte waar zonlicht geen fotosynthese meer ondersteunt, speelt een cruciale rol in het behoud van de biodiversiteit en ecosystemen van onze planeet. Dit immense waterlichaam bevat 97% van al het water op aarde en ondersteunt 80% van al het leven op de planeet.

Huidige bedreigingen voor de mariene biodiversiteit

Ondanks zijn uitgestrektheid is de oceaan niet immuun voor menselijke activiteiten. Overbevissing, vervuiling, klimaatverandering en vernietiging van habitats zijn grote bedreigingen voor de mariene biodiversiteit. Alleen al de plasticvervuiling treft minstens 700 mariene soorten en de stijgende temperatuur van de oceaan bedreigt koraalriffen en andere gevoelige ecosystemen.

Biodiversiteit en duurzame ontwikkeling

Het belang van biodiversiteit voor duurzame ontwikkeling is nergens zo essentieel als in de oceaan. Mariene biodiversiteit - de verscheidenheid aan leven in de oceanen en zeeën - is cruciaal voor alle drie de pijlers van duurzame ontwikkeling: economisch, sociaal en ecologisch. Ze ondersteunt het gezond functioneren van de planeet en levert diensten die de gezondheid, het welzijn en de welvaart van de mens ondersteunen.

Vitale functies van oceaanleven

De oceaan en zijn levensvormen zijn van vitaal belang voor de gezondheid van onze planeet. Ze leveren de helft van de zuurstof die we inademen en absorberen ongeveer 26% van de kooldioxide die jaarlijks in de atmosfeer wordt uitgestoten. De essentiële rol van mariene biodiversiteit in het behoud van een gezonde planeet en sociaal welzijn wordt steeds duidelijker. De visserij- en aquacultuursector verschaft inkomsten aan honderden miljoenen mensen, vooral in gezinnen met een laag inkomen, en draagt direct en indirect bij aan de voedselzekerheid. Mariene ecosystemen bieden talloze diensten aan kustgemeenschappen over de hele wereld. Zo voorzien mangrove-ecosystemen niet alleen in voedsel voor meer dan 210 miljoen mensen, maar bieden ze ook bestaansmiddelen, schoon water, bosproducten en bescherming tegen erosie en extreme weersomstandigheden.

Wetenschappelijke ontdekkingen en innovaties

Recente ontdekkingen in de mariene biologie, zoals de identificatie van nieuwe soorten en het begrip van diepzee-ecosystemen, hebben onze kennis van de oceaan vergroot. Innovaties in natuurbehoudstechnieken, zoals beschermde mariene gebieden (MPA's) en duurzame vispraktijken, helpen de mariene biodiversiteit te behouden.

Mariene biodiversiteit en duurzame ontwikkelingsdoelen

De centrale rol van mariene biodiversiteit voor duurzame ontwikkeling wordt erkend in de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's). Wereldleiders hebben de urgentie benadrukt van het verbeteren van het behoud en duurzaam gebruik van de mariene biodiversiteit, in het bijzonder door SDG 14, dat gericht is op het behoud en duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling. en benadrukt de sterke verbanden tussen mariene biodiversiteit en bredere doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Succesverhalen en casestudies

Er zijn succesvolle voorbeelden van inspanningen voor het behoud van de zee over de hele wereld. Het herstel van vispopulaties in goed beheerde MPA's en het herstel van koraalriffen door middel van initiatieven vanuit de gemeenschap laten bijvoorbeeld de positieve impact zien van toegewijd natuurbeschermingswerk.

Uitdagingen en de weg vooruit

Ondanks het belang van de oceaan wordt slechts 8% van de oceaan op de een of andere manier beschermd. Volgens het Marine Conservation Institute wordt minder dan 3% beschouwd als "volledig" of "zeer" beschermd en blijft de effectiviteit van het behoud in deze gebieden twijfelachtig. Om de SDG's te bereiken, moeten we de business-as-usual aanpak loslaten en biodiversiteit integreren in onze ontwikkelingsplanning, bestuur en besluitvorming. We moeten middelen mobiliseren om de noodzakelijke veranderingen in de praktijk te brengen. Daarnaast zullen belanghebbenden op alle niveaus zich bewust moeten zijn van hoe hun acties en gedragingen de mariene ecosystemen beïnvloeden waarvan we allemaal afhankelijk zijn, en bewuste beslissingen moeten nemen om onze relaties met de oceaan te verbeteren, die ons in de loop van de menselijke geschiedenis zoveel heeft gegeven.

Doe mee: Acties voor oceaanbehoud

We kunnen allemaal een verschil maken voor het behoud van de zee. Begin met het verminderen van je plasticgebruik - kies voor herbruikbare tassen, flessen en rietjes. Kies voor duurzame vis en zeevruchten om verantwoorde vispraktijken te ondersteunen. Doe mee aan strandschoonmaak om onze kusten en wateren schoon te houden. Maak je sterk voor een beter beleid ter bescherming van de zee door het bewustzijn te vergroten en organisaties te steunen die zich inzetten voor oceaanbehoud. Inspanningen leveren om mariene habitats te beschermen, zoals het omheinen van loslopende geiten om overbegrazing van de vegetatie en bodemerosie te voorkomen. Elke actie die we ondernemen helpt de gezondheid van onze oceanen te behouden voor toekomstige generaties. Onze inspanningen zijn belangrijk - samen kunnen we de rijke biodiversiteit van onze oceanen beschermen.

[*] Ochtendgloren, 24 december 1968, foto genomen vanaf de maan door astronaut William Anders tijdens de Apollo 8-missie.

Referenties

Gepubliceerd in De Bonaire Reporter nummer 12, 2024, pagina 5

    nl_NLDutch