PARLEMENTAIRE VRAGEN OVER PLANTAGE BOLIVIA  

Partij voor de Dieren 'Geef Plantage Bolivia de bestemming Natuur' (Antiliaans Dagblad, 19 mei 2022)

Kamerleden Lammert van Raan, Eva van Esch en Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren (PvdD) hebben maar liefst 24 vragen gesteld aan drie ministers over de mogelijke bouw van 1.900 woningen op Plantage Bolivia.

Ze willen weten of de ministers op de hoogte zijn van de ontwikkelingen, wat de gevolgen zullen zijn voor de natuur en hoe ze kunnen voorkomen dat de natuur onherstelbare schade oploopt.

Vorige week besprak Joop, de online opiniepagina van BNNVARA, de plannen van de eigenaar van de drieduizend hectare grote Plantage, Meindert Breemhaar. Dit opiniestuk opende zelfs met de titel 'Neokoloniale Quote-miljonair wil natuur Bonaire vernietigen'. Mogelijk wakker geschud door de berichtgeving wilden de Kamerleden weten of de ministers van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Infrastructuur en Waterstaat en de minister voor Natuur en Stikstof bekend zijn met het Bolivia-plantagegebied, dat tien procent van Bonaire beslaat, en of zij weten dat natuur en milieu in dat gebied van bovenlokaal belang zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de bewindspersonen om ervoor te zorgen dat bij het opstellen van het structuurplan voldoende natuur- en recreatieruimte wordt veiliggesteld in overeenstemming met de toekomstige woningbehoefte. De Kamerleden willen van de bewindspersonen weten of en hoe zij dit gaan realiseren. Ze vragen zich af of de ministeries op de hoogte zijn van het voornemen van Bonaire Properties NV om de komende decennia bijna tweeduizend woningen en de benodigde infrastructuur te bouwen in het kwetsbare natuurgebied. "Wat is uw mening over dit voornemen en bent u bereid om in overleg met het Openbaar Lichaam Bonaire schade aan de natuur of verlies van natuur te voorkomen?", vragen de drie leden van de PvdD.

Zij zijn van mening dat bouwen op de locaties, zoals voorgeschreven in het bestemmingsplan, de voorkeur verdient omdat de infrastructuur aanwezig is en dit de minste impact heeft op de natuur. Zij willen van de ministers weten of deze mening wordt gedeeld en of zij bereid zijn om, indien nodig, gebruik te maken van hun bevoegdheid op basis van de wet om een instructie (met instructies) te geven over de inhoud van het vast te stellen bestemmingsplan? "Zo ja, hoe zouden de instructies eruit kunnen zien om Plantage Bolivia te beschermen? Zo nee, waarom niet?"

Op 26 januari 2022 ondertekende het OLB een intentieverklaring met Bonaire Properties NV over de ontwikkeling van de Plantage Bolivia en volgden de drie vragen. Of de intentieverklaring gedeeld kan worden met de Kamer. Ook willen ze weten hoe het vervolg er nu uitziet. "Kunt u aangeven hoe het proces en de tijdslijn er na de intentieverklaring uitziet? Is er al een projectplan ingediend en/of is er al duidelijkheid over mogelijke vergunningen, zoals een kapvergunning voor (een deel van) het tropisch droogbos? Wat zijn de gevolgen van de bouw van tweeduizend woningen op de natuurwaarden en functie van de corridor en hoe is dit meegenomen in de intentieovereenkomst?"

Plantage Bolivia heeft een aangrenzende kustlijn, bestaande uit 15 kilometer ongerept koraalrif, waarvan de parlementsleden zich afvragen in hoeverre dit koraalrif zal worden aangetast door de uitvoering van de plannen. Ook stellen zij vragen over mogelijk archeologisch erfgoed op Plantage Bolivia en vragen zij zich af of de ministers het gerechtvaardigd vinden dat één eigenaar op dit moment zo'n groot deel van een (is)land in handen heeft. Zij zijn van mening dat de eigenaar er niet van uit kan gaan dat de bestemming zomaar wordt gewijzigd in 'wonen' ten koste van 'open landschap' en dat het belangrijk is om een goed ruimtelijk plan en procedurele zaken helder te hebben voordat (als) met de uitvoering wordt begonnen. Zij vragen de bewindspersonen of zij deze mening delen.

Gezien de urgentie willen ze zo snel mogelijk en in ieder geval binnen de formele termijn antwoord krijgen op de gestelde vragen.

Nederlands, de 24 vragen

HELP ONS PLANTAGE BOLIVIA TE REDDEN VAN DE ONDERGANG!

 

 

 

nl_NLDutch