Behoud van biodiversiteit: De noodzaak voor de ecologische toekomst van Bonaire

 

Eind oktober 2023 nam een nieuw bestuurscollege de leiding over op Bonaire. Een van de eerste acties was het stopzetten van het werk aan de voorontwerp Ruimtelijk Ontwikkelingsplan 2023 (ROB2023). De beslissing om ROB2023 stop te zetten werd gedreven door bezorgdheid over de mogelijkheid van ongecontroleerde woningbouw in natuur- en open landschappen. De uitvoerende raad wil beginnen aan een nieuw ruimtelijk ontwikkelingsplan zodra aan de basisvoorwaarden is voldaan.

Bonaire is de thuisbasis van een divers scala aan unieke en vaak bedreigde dier- en plantensoorten, die bescherming genieten op verschillende niveaus - lokaal, nationaal en internationaal. Het is noodzakelijk dat deze bescherming op een juridisch bindende manier wordt opgenomen in toekomstige ruimtelijke ontwikkelingsplannen. Deze strategische integratie is cruciaal omdat het effectieve behoud van het landelijke ecosysteem de basis vormt voor het behoud van de mariene natuur, met name de kwetsbare koraalriffen langs de kust. De kwetsbaarheid van koraalriffen voor vervuiling vanaf het land benadrukt de kritieke aard van robuuste bescherming op het land. Zonder versterkte bescherming op het land zullen initiatieven om het zeeleven te beschermen en te verjongen waarschijnlijk suboptimale resultaten opleveren.

Een holistische, geïntegreerde aanpak die de bescherming uitbreidt naar zowel het terrestrische als het mariene milieu is essentieel voor het duurzame behoud van de natuurlijke diversiteit op en rond Bonaire. Bovendien dient de natuur als een fundamentele pijler voor de lokale economie, wat de dringende noodzaak benadrukt om adequate bescherming van het milieu en de natuur te garanderen voor het welzijn van zowel de huidige als toekomstige generaties. Dit onderstreept de onderlinge verbondenheid van milieubeheer, economische veerkracht en de algehele welvaart van de gemeenschap.

HELP ONS PLANTAGE BOLIVIA TE REDDEN VAN DE ONDERGANG!

 

 

 

nl_NLDutch